Kõikidel inimestel vahelduvad emotsioonid ning see näitab, et ollakse emotsionaalselt terve ja tuntakse tundeid. Headest sündmustest tuntakse rõõmu ning negatiivsete sündmuste suhtes negatiivseid emotsioone. Kust aga võib tõmmata piiri, et emotsionaalset eufooriat on liiga palju või musta meeleolu liiast? Millistest tundemärkidest alates saab nimetada emotsioonide vahetumist bipolaarseks häireks?

Bipolaarse häire emotsionaalset kõrgperioodi nimetetakse maniakaalseks perioodiks ning sügavat madalseisu depresiivseks perioodiks. Selleks, et nimetada emotsionaalset tõusu bipolaarse häire maniakaalseks faasiks peavad olema täidetud alljärgnevatest tunnustest neli vähemalt ühe nädala vältel.

Maniakaalse perioodi tunnused:                                                                                             

Aktiivsuse suurenemine või füüsiline rahutus. See väljendub suurenenud vajaduses tegutseda ning uusi asju ette võtta, kuna energiatase on kõrge. Võib juhtuda, et osad tegevused jäetakse pooleli ning rutatakse uute seikluste juurde.

Kiirenenud mõttetegevuse tunne. Mõttetegevus on erutatud, kogetakse assotsiatsioonide rohkust. Mõtlemine võib olla kiire, selge, vahel katkendlik. Reaalsuse ja ebareaalsuse piir võib ähmastuda, raske on aru saada, kust lõppeb reaalne elu ja algab fantaasiamaailm. Fantaasiamaailm tundub igati reaalne olevat. Meeleolu on emotsionaalselt kõrgenenud.

Jutukuse suurenemine või kõnetulv. Suureneb vajadus tavapärasest märksa rohkem suhelda, räägitakse palju ja hüplevalt. Ei suudeta vestluspartnerit kuulata, vaid tahetakse ise rääkida.

Sotsiaalne pidurdamatus. Suhtlemine erineb harjumuspärasest, ollakse märksa familiaarsemad ega hoolita üldkehtivatest sotsiaalsetest normidest. Tavapärasest märksa kergem on alustada suhtlemist võõraste inimestega, ollakse suhetes avatumad.

Vähenenud unevajadus. Kuna energiatase on tavalisest kõrgem, siis unevajadus väheneb ligemale 2-3 tunni võrra. Mõte lendab ning tegevused kutsuvad. Samas ei tunta ennast lühema ööunega väsinuna.

Enesehinnangu põhjendamatult suur tõus. Tänu kõrgenenud energiatasemele ning jõudsale tegususele enesehinnang paraneb. Arvatakse, et selline energiatulv kestab igavesti. Samas suudetakse sellel ajal korda saata olulisi ja kasulikke asju, mida tavaolukorras ei suudeta.

Kerge ärevus ja pidevad muudatused tegutsemises. Kuna mõeldakse kiiresti ning mõte muutub tihti, siis see toob endaga kaasa aktiivse ja muutliku tegutsemise. Vahel võivad esineda keskendumisraskused.

Reaalsete piiride ähmane tajumine ja liialt riskeeriv käitumine. Sellel ajal võidakse suure optimismiga ette võtta asju, millel pole jätkusuutlikust. Samuti võidakse rahasse ebaadekvaatselt suhtuda, hinnates oma maksejõudu üle. Näiteks võidakse kõrgenenud meeleolus võtta laene, mida ei suudeta tagasi maksta.

Senisest suurenenud seksuaalne aktiivsus. Kuna eluenergiat on palju, siis tajutakse ennast seksuaalselt võimekamana kui tavaliselt ning tahetakse oma seksuaalsust välja elada.

Bipolaarse häire puhul ei kesta aktiivne periood igavesti, vaid vaheldub depressiivse perioodiga. Depressiivne periood ei ole mitte „natuke nukker“ meeleolu, vaid sellel on kindlad tunnused, mis viitavad meeleoluhäirele. Samuti peavad need tunnused ajaliselt kestma üle nädala.

Depressiivse perioodi tunnused on:                                                                                                         

Eluenergia taseme langus. Sellest tingitud passiivsus ja jõuetus igapäevaste toimetuste teostamisel. Olulised toimetused võidakse tegemata jätta. Näiteks ei suudeta töid tähtajaks valmis saada.

Madal enesehinnang. Ei usuta enda suutlikusse, tuntakse süütundeid, et ei olda piisavalt tublid. Võidakse endasse kapselduda ning ei taheta teiste inimestega suhelda.

Unetus või liigne unisus. Unehäired.  Kuna ei suudeta täisväärtuslikult oma unevajadust rahuldada, siis ollakse sellest kurnatud. Uni on pealispindne.

Nõrgenenud keskendumise võime ja otsustamise raskus. Ei suudeta selgelt mõelda, lükatakse otsuste tegemist edasi või loobutakse otsuste tegemisest.             .

Halb söögiisu või liigne söömine. Oma emotsionaalset tasakaalutust püütakse leevendada  emotsionaalse toitumisega.

Negatiivne mõtlemine ja lootusetuse tunne. Ei usuta, et asjad võivad hästi minna, tuntakse madalat meeleolu ja kurbust. Lootusetuse tunne võib üle minna meeleheiteks.

Mida ette võtta?  

Endale ei ole mõtet ise bipolaarse meeleolu häire diagnoosi panna, vaid tasub konsulteerida psühhiaatri või psühholoogiga. Konsultatsiooni käigus selgub, kas tegu on meeleolu häirega või lihtsalt emotsionaalse inimesega, kelle meeleolu on muutlik.                                                       

Nii nagu positiivsed muutused füüsilises tervises võtavad aega, nii võtavad aega ka muutused vaimses tervises. Ei ole imeravimit, mida võtta paar korda päevas ning meeleolu on igavesti stabiilne. Samuti ei toimu mingit imet, kui käia korra psühholoogi või psühhiaatri juures konsultatsioonil.

Enda emotsioonide kõikumisega toimetulek on terviklik protsess. Selleks on neli olulist sammu, mida saab ette võtta, et paremini mõista oma emotsionaalseid reageeringuid ning et emotsioonid oleks stabiilsemad.

Konsulteeri eksperdiga        

Bipolaarse häire  kahtluse puhul konsulteeri psühhiaatriga ning vajadusel tee läbi medikamentoosne ravikuur või kasuta ravimtaimi. Psühhiaatritel on pikaajaline kogemus psüühikahäirete ravis ning sealt saab olulist selgust ja abi.

Samuti on kasulik on konsulteerida psühholoogiga ning analüüsida, mis on põhjustanud bipolaarse meeleolu häire. Oluline on oma praegust elu kaardistada ning mõista, mis tingivad sellise emotsionaalse kõikumise. Seejuures on oluline muuta seda, mida on võimalik ning leppida sellega, mille muutmine käib üle jõu. Oma emotsioonide juhtimine algab iseenda tundmisest.

Isiklik psühholoogilise tervise teemaline arengukava               

Koosta endale isiklik arengukava, mis hõlmab tervist. Levinud on arengukavad, kus käsitletakse majanduslikku ja tööalast arengut, kuid vaimse tervise teema jäetakse tihgi vajaliku tähelepanuta. Tervise arengukavasse pane kõik vaimsed, hingelised ja psühholoogilised tegevused, mis aitavad sul heade stabiilsete tulemusteni jõuda. Kui oled klassikalise meditsiini austaja, siis saad sealt häid juhiseid. Kui oled alternatiivmeditsiini huviline, siis saad kasutada alternatiivmeditsiini abi. Oluline on, et vaimse tervise taastamise protsess sobiks sinu isiksusega ning oleks tulemuslik. Kui oled emotsionaalne isiksus, siis peaks säilima sinu emotsionaalsus ning peaksid olema oma emotsioonidega heas kontaktis.

Isiklik füüsilise tervise arengukava

Füüsiline aktiivsus ja emotsioonid on tihedas seoses, seetõttu on oluline pöörata senisest suuremat tähelepanu tervislikule elustiilile. Hea on anda oma kehale sobivat füüsilist aktiivsust ning tervislikult toituda. Tasub jälgida, et füüsilise tervise arengukava sisaldaks nii aktiivset sporti kui ka pehmet lõõgastust meditatsiooni või jooga näol. Selliseks tegutsemiseks on palju spordikeskusi ning palju häid kompetentseid treenereid. Kui tervisliku toitumise teemadel tekib küsimusi, siis pöördu toitumisnõustaja konsultatsioonile. Oma ala ekspertidest on palju abi, kuigi reaalne töö tuleb ise endal ära teha. Keegi ei saa sinu eest trenni teha, ekspert saab sulle ainult sobiva harjutuskompleksi koostada, lähtuvalt sinu vanusest ja  elustiilis.

Ajaga arvestamine

Anna endale aega, sest inimese psüühikas toimuvad protsessid oma tempoga. Bipolaarne meeleolu häire on kujunenud aja jooksul ning sellest välja tulemine võtab samuti aega. Oluline on, et head tulemused oleksid püsivad. Enda tervise eest hoolitsemisel tuleb olla järjepidev.

Tekst: psühholoog Anneli Salk

Fotod: Pixabay