Kuidas vahetada perearsti?

Perearstinduse korraldusest

Eestis on igal inimesel olemas oma perearst. Perearsti poole võivad pöörduda nii ravikindlustusega kui kindlustuseta isikud, kuid viimased peavad tasuma osutatud arstiabi eest. Haigestumise korral on perearst esimene kontaktisik, kes osutab üldarstiabi ja annab nõu haigusi, vigastusi või mürgistusi ennetavate tegevuste osas ning vajadusel suunab edasi õige eriarsti juurde konsultatsioonile või haiglasse.

Üldjuhul teevad perearsti valiku inimesed ise ning otsustamisel lähtuvad elukohale lähimal asuva arsti kasuks. Samas vältimatu arstiabi saamiseks võib pöörduda ükskõik millise perearsti poole. Olenemata senistest valikutest, on igal inimesel õigus vahetada oma perearsti – olgu siis põhjuseks rahulolematus arstiga, muutused elukohas või midagi muud.

Perearsti vahetamise kord

Senise perearsti vahetamiseks tuleb esimese toiminguna teha teie poolt valitud uuele perearstile kirjalik avaldus nimistusse võtmise kohta. Avalduse blanketi saab perearstilt või internetist Haigekassa koduleheküljelt.

Avalduse blanketti leiate siit: http://www.haigekassa.ee/blanketid/kindlustatu/avaldus-perearstile

Juhul kui perearst ei ole peale avalduse tegemist seitsme tööpäeva jooksul teile keeldumisest kirjalikult teatanud, kuulute tema nimistusse hiljemalt avalduse esitamisele järgneva kuu esimesest kuupäevast. Perearst saab keelduda teid oma nimistusse võtmast juhul, kui on ületatud antud perearsti nimistule kehtestatud maksimaalne piirsuurus (lubatud on maksimaalselt 2000 patsienti) või kui teie alaline elukoht ei asu perearsti teeninduspiirkonnas. Samas võib perearst võtta oma nimistusse, olenemata piirsuuruse ületamisest, juba varem tema nimistusse kuuluvate isikute pereliikmeid.

Uue perearsti nimistusse arvamisel on vajalik esitada oma uuele perearstile väljavõte või koopia oma tervisekaardist, mille saate küsida oma eelmise perearsti käest. Õigus saada väljavõte oma tervisekaardist tuleneb “Võlaõigusseaduse” §-st 769, “Isikuandmete kaitse seaduse” § 19 lõikest 2 ja “Avaliku teabe seaduse” §-st 4.

Olemasoleva perearsti väljaselgitamine

Oma perearsti saate teada kas internetipangast e-teenuste alt, riigiportaalist www.eesti.ee või haigekassa klienditeenindusest kliendiinfonumbril 16363 (välismaalt helistades +372 669 6630). Teiste patsientide arvamusi ja soovitusi perearstide kohta saate lugeda aga TerviseTrend.ee vahendusel.